left

Sylex, II. etapa - Montážno-prevádzkový areál Pilóty

right
nazov

Stupeň: realizačný projekt
Rok: 2014 

Statika: Konstrukt plus, s.r.o.

Popis projektu: Dostavba montážno-prevádzkového areálu spoločnosti Sylex s.r.o. na ulici Mlynské Luhy v Bratislave - Ružinove. Projekt statiky oceľových konštrukcií a zakladania.