left

Rezidencie Machnáč - Veľkopriemerové pilóty Pilóty

right
nazov

Stupeň: DUR, PSP, Realizácia
Rok: 2009 - 2013

Statika: Konstrukt plus, s.r.o.

Popis projektu:  Zakladanie na vŕtaných veľkopriemerových pilótach