left

Mondi - Pec na vápno - Mikropilóty Mikropilóty

right
nazov

Stupeň: DUR, PSP, Realizácia
Rok: 2013 - 2014

Statika: Konstrukt plus, s.r.o.

Popis projektu:
200 mikropilót. Základy pre pec na vápno, kde technológia vyžaduje udržať nerovnomerné sadanie pod hranicou 4mm