left

Černockého - nadstavba bytového domu Bytové domy

right
nazov

Stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumnetácia, realizačný projekt
Rok: 2010 - 2011

Architektúra: Konstrukt plus, s.r.o. - Sylva Slamková Švestáková
Koordinátor: Konstrukt Invest, s.r.o. - Vladimír Stránovský
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: Konstrukt Invest, s.r.o.

Rozloha: 1600 + 400 m2
Počet podlaží: 4 + 1