left

Bytový komplex Slnečnice Bytové domy

right
nazov

Stupeň: realizačný projekt, koordinácia
Rok: 2011 - 2012

Architektúra: Compass, s.r.o.
Koordinátor: Konstrukt plus, s.r.o. - Martin Komorník
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: Cresco Popper Investment, s.r.o.
Dodávateľ: Chemkostav Michalovce, s.r.o.

Rozloha: 15 100 m2
Počet podlaží: 5

Popis projektu: 3 objekty, spracované v Revite