left

Polus, nákupné centrum - hasiaca nádrž - štetovnicové podzemné steny Špeciálne zakladanie

right
nazov

Stupeň: realizačný projekt
Rok: 2000

Statika: Konstrukt plus, s.r.o.

Popis projektu: štetovnicové podzemné steny