left

Viladomy Koliba Rodinné domy

right
nazov

Stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie
Rok: 2021

Architektúra: Konstrukt plus, s.r.o. - Sylva Slamková Švestáková, spolupráca Marián Lacza
Koordinátor: Konstrukt plus, s r.o. - Martin Komorník, Michaela Machová
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.

Rozloha: 1921 m2
Počet podlaží: 3