left

Strmé vŕšky Rodinné domy

right
nazov

Stupeň: štúdia, realizačný projekt
Rok: 2010 - 2011

Architektúra: Konstrukt plus, s.r.o. - Michaela Ondrušková, Sylva Slamková Švestáková
Investor: Súkromná osoba

Rozloha: 580 m2
Počet podlaží: 3

Popis projektu: materiálové varianty exteriérovych obkladov, návrh prístreškov, spracované v Revite