left

Rezidencie Machnáč Bytové domy

right
nazov

Stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt, koordinácia
Rok: 2009 - 2013

Architektúra: Konstrukt plus, s r.o. - Sylva Slamková Švestáková; Peter Jančo
Koordinátor: Konstrukt plus, s r.o. - Martin Komorník, Roman Libich
Statika: Konstrukt plus, s r.o.
Investor: Rezidencie Machnáč, s r.o.
Dodávateľ: ZIPP BRATISLAVA, s r.o.

Rozloha: 25 650 m2
Počet podlaží: 2+5

Popis projektu:  Súbor šiestich bytových domov, celkový počet bytov 170, počet parkovísk 272.