left

Malé Krasňany - Bytový dom 4, 5 Bytové domy

right
nazov

Stupeň: realizačný projekt, koordinácia
Rok: 2018

Architektúra: šujan_stassel, s.r.o.
Koordinátor: Konstrukt plus, s.r.o. - Martin Komorník
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: Lucron Group, a. s.