left

Skala Ostatné občianske stavby

right
nazov

Stupeň: dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt
Rok: 2005 - 2009

Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Dodávateľ: Doprastav, a.s.

Rozloha: 110 000 m2
Počet podlaží: 20