Albero - dom nábytku Ostatné občianske stavby

right
nazov

Stupeň: štúdia, dokumentácia pre územné rozhodonutie
Rok: 2010

Architektúra: Konstrukt plus, s.r.o. - Sylva Slamková Švestáková
Koordinátor: Konstrukt plus, s.r.o. - Martin Komorník
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: SEGUM - trade, s.r.o.

Rozloha: 8 500 m2
Počet podlaží: 3

Popis projektu: spracované v Revite