Čomu sa venujeme

Svoje bohaté a praktické skúsenosti pri projekcií strešných bytových nadstavieb a rekonštrukcií sme zhodnotili pri ďalšej z aktivít spoločnosti. Realizáciu nadstavieb na existujúcich bytových domoch sme schopní komplexne investorsky pokryť a zrealizovať, vrátane schvaľovacieho procesu projektu, až po samotnú kolaudáciu objektu a návrhu na vklad do katastra.

Bytový fond na Slovensku je značne zastaralý a vlastníkom bytových domov chýbajú finančné prostriedky nevyhnutné na rekonštrukcie, ktoré sú v mnohých prípadoch nákladné. Na základe dohody s vlastníkmi zabezpečíme rekonštrukcie z vlastných zdrojov (napr. oprava strechy, zateplenie objektu, výťah...) formou nadstavby, alebo vostavby podkrovných bytov, na báze zmluvy o výstavbe, poskytnutí strešného priestoru, plochej strechy, prípadne existujúceho nebytového podkrovia.

Úzko spolupracujeme s realizačnými firmami, ktoré majú s daným typom rekonštrukcií bohaté skúsenosti a majú za sebou množstvo spokojných zákazníkov, čo je zárukou kvality, profesionality a citlivého prístupu k samotnej rekonštrukcií, ako aj k súčasným obyvateľom bytového domu.

Vážení vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov, bytové družstvá a správcovia bytových domov Spoločnosť KONSTRUKT PLUS s.r.o. Vám ponúka spoluprácu pri výstavbe a rekonštrukciách podkrovných bytov. Chce sa tým aj priamo podieľať na rekonštrukciach a opravách Vášho bytového domu a priamo tak zvýšiť úroveň Vášho bývania.

Spoločnosť má záujem odkúpiť od Vás neobytné podkrovné priestory, prípadne existujúce ploché strechy, ktoré sú často v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Ich následnou rekonštrukciou vystavať nové bytové jednotky...