Dom smútku Kultúra, školstvo a zdravotníctvo

right
nazov

Stupeň: štúdia
Rok: 2010

Architektúra: Milan Markovič, Konstrukt plus, s.r.o. - spolupráca Sylva Slamková Švestáková

Rozloha: 440 m2
Počet podlaží: 1

Popis projektu: spracované v Revite