KONSTRUKT PLUS

Kontaktné informácie

KONSTRUKT PLUS, s.r.o.

 Kontaktné informácie:

Halašova 10  E-Mail: office@konstrukt.sk
831 03 Bratislava   Telefón: +421 2 33 66 99 11
Slovenská Republika  Fax: +421 2 44 45 03 81
   
IČO: 35680148  
IČ DPH: SK2020355139    
DIČ: 2020355139   


KONSTRUKT INVEST, s.r.o.

 Kontaktné informácie:

Halašova 10  E-Mail: invest@konstrukt.sk
831 03 Bratislava   Telefón: +421 2 33 66 99 70
Slovenská Republika  Fax: +421 2 44 45 03 81
   
IČO: 35861614  
IČ DPH: SK2021732691  
DIČ: 2021732691  
Ak máte záujem o spoluprácu

 

prosím uveďte meno priezvisko, ukončené vzdelanie,   prax, práca v akých programoch
   
v oblasti betónové konštrukcie, statika  E-Mail: vladimir.michal@konstrukt.sk
v oblasti architektúra, stavený projektant  E-Mail: tomas.pavelka@konstrukt.sk