Bytový komplex OLIVE Klincované svahy

nazov

Stupeň: dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt
Rok: 2007 - 2009

Statika: Konstrukt plus, s.r.o.

Rozloha: 32 000 m2
Počet podlaží: 10