KONSTRUKT PLUS

Pozitívne aspekty nadstavovania

V tomto liste chceme bližšie poukázať na pozitívne vplyvy po dokončení výstavby podkrovných bytov a ukončení rekonštrukcií na Vašom bytovom dome.
  • Výrazne vykrytie nákladov z našich zdrojov na rekonštrukcie Vášho bytového domu, ušetrí Váš čas a hlavne peniaze, zvýši úroveň bývania. ( mnohé rekonštrukcie sú veľmi nákladné a veľa vlastníkov si ich nemôže dovoliť )
  • Odstránenie poruchovosti strechy a jej výrazne zvýšenie tepelnej odolnosti.
  • Minimálne náklady na údržbu a opravy Vašej novopostavenej strechy, v porovnaní s pôvodným stavom. ( na novú strechu sa bude vzťahovať 36 mesačná záruka )
  • Zmena architektúry Vášho bytového domu vyplývajúca z nového konštrukčného riešenia strechy. ( s prípadnou farebnou úpravou fasády zmení Váš dom na nepoznanie )
  • Niektoré spôsoby rekonštrukcií, ktoré si sami zvolíte, môžu zmeniť vzhľad a celkový vizuálny dojem Vášho bytového domu, iné Vám zas môžu znížiť náklady na vykurovanie a zabezpečiť Vám vyšší komfort bývania.
  • Všetky uskutočnené rekonštrukcie budú mať vplyv na vyššiu konečnú cenu Vášho bytu.
  • Obyvatelia nových podkrovných bytov budú prispievať do fondu opráv a tým navýšia finančné prostriedky, ktoré môžete účelne použiť na iné spôsoby zvyšovania úrovne bývania Vášho bytového domu.