KONSTRUKT PLUS

Nadstavby bytových domov

Svoje bohaté a praktické skúsenosti pri projekcií strešných bytových nadstavieb a rekonštrukcií sme zhodnotili pri ďalšej z aktivít spoločnosti.  Realizáciu nadstavieb na existujúcich bytových domoch sme schopní komplexne investorsky pokryť a zrealizovať, vrátane schvaľovacieho procesu projektu, až po samotnú kolaudáciu objektu a návrhu na vklad do katastra.

Bytový fond na Slovensku je značne zastaralý a vlastníkom bytových domov chýbajú finančné prostriedky nevyhnutné na rekonštrukcie, ktoré sú v mnohých prípadoch nákladné. Na základe dohody s vlastníkmi zabezpečíme rekonštrukcie z vlastných zdrojov (napr. oprava strechy, zateplenie objektu, výťah...) formou nadstavby, alebo vostavby podkrovných bytov, na báze zmluvy o výstavbe, poskytnutí strešného priestoru, plochej strechy, prípadne existujúceho nebytového podkrovia.

Úzko spolupracujeme s realizačnými firmami, ktoré majú s daným typom rekonštrukcií bohaté skúsenosti a majú za sebou množstvo spokojných zákazníkov, čo je zárukou kvality, profesionality a citlivého prístupu k samotnej rekonštrukcií, ako aj k súčasným obyvateľom bytového domu.

Technickým garantom je spoločnosť A&B KZM Slovakia s.r.o., ktorá má za sebou už množstvo úspešne zrealizovaných nadstavieb. 

Vážení vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov, bytové družstvá a správcovia bytových domov

Spoločnosť KONSTRUKT PLUS s.r.o. Vám ponúka spoluprácu pri výstavbe a rekonštrukciách podkrovných bytov. Chce sa tým aj priamo podieľať na rekonštrukciach a opravách Vášho bytového domu a priamo tak zvýšiť úroveň Vášho bývania.

Spoločnosť má záujem odkúpiť od Vás neobytné podkrovné priestory, prípadne existujúce ploché strechy, ktoré sú často v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Ich následnou rekonštrukciou vystavať nové bytové jednotky...

Viac o výstavbe a rekonštrukciách podkrovných bytov


Pozitívne vplyvy po dokončení výstavby podkrovných bytov a ukončení rekonštrukcií na Vašom novom dome

  • Výrazne vykrytie nákladov z našich zdrojov na rekonštrukcie Vášho bytového domu
  • Odstránenie poruchovosti strechy a jej výrazne zvýšenie tepelnej odolnosti.
  • Minimálne náklady na údržbu a opravy Vašej novopostavenej strechy, v porovnaní s pôvodným stavom. ( na novú strechu sa bude vzťahovať 36 mesačná záruka )
Viac o pozítívnych vplyvoch po dokončení výstavby