left

Pluhová - nadstavba bytového domu Bytové domy

right
nazov

Stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt
Rok: 2003 - 2008

Architektúra: Konstrukt plus, s.r.o. - Sylva Slamková Švestáková, s.r.o.
Koordinátor: Konstrukt Invest, s.r.o. - Vladimír Stránovský
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: Konstrukt Invest, s.r.o.

Rozloha: 1560 + 780 m2
Počet podlaží: 4 + 2