left

Bytový komplex OLIVE Bytové domy

right
nazov

Stupeň: dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt
Rok: 2007 - 2009

Architektúra: Architekti Šebo Lichý, s. r. o.
Statika: Konstrukt plus, s.r.o. 
Dodávateľ: Alpine Slovakia, s.r.o

Rozloha: 32 000 m3
Počet podlaží: 10