left

Bytový dom Bosákova Bytové domy

right
nazov

Stupeň: štúdia, EIA, dokumentácia pre územné rozhodnutie
Rok: 2007

Architektúra: Konstrukt plus, s.r.o. - Sylva Slamková Švestáková
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: Divano, s.r.o.

Rozloha: 9 060 m2
Počet podlaží: 10

Popis projektu: 105 bytov s priemernou plochou 60m2, spracované v Revite