left

SAT - administratívna budova Kominárska Administratívne budovy

right
nazov

Stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie
Rok: 2004 - 2005

Architektúra: Konstrukt plus, s.r.o. - Sylva Slamková Švestáková
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: SAT, s.r.o.

Rozloha: 1 700 m2
Počet podlaží: 2 + 2

Popis projektu: pôvodný dvojposchodový objekt so sedlovou strechou nadstavený dvomi poschodiami