left

Millenium Tower II Administratívne budovy

nazov

Stupeň: realizačný projekt
Rok: 2002 - 2003

Koordinátor: Konstrukt plus, s.r.o. - Sylva Slamková Švestáková
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: Trigranit Development Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ: Strabag, s.r.o.

Rozloha: 22 000 m2
Počet podlaží: 22