left

Mondi - administratívna budova Administratívne budovy

right
nazov

Stupeň: dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt
Rok: 2006 - 2009

Architektúra: Ľuboslav Mlynarčík
Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Investor: BP SCP MONDI, a.s.

Rozloha: 12 000 m2
Počet podlaží: 6