left

DIGITALPARK Administratívne budovy

right
nazov

Stupeň: realizačný projekt
Rok: 2005 - 2006

Statika: Konstrukt plus, s.r.o.
Dodávateľ: Syner Slovakia, s.r.o.

Rozloha: 20 000 m2
Počet podlaží: 9